Christen of Moslim

Jezus zei tegen hem: "IK BEN de Weg en de Waarheid en het Leven. Alleen door Mij kun je bij de Vader komen.

Moslims Twijfelen


Moslims twijfelen om Jezus te volgen want

1. Zij weten niets over  Jezus Christus, de Jezus die moslims kennen is een andere
persoon.
2. Vele hebben de kans niet om de Heere Jezus te leren kennen.  Zij hebben geen Bijbel en kennen geen christelijke kerk.
3. Veel mensen willen in de zonde blijven leven. Joh 8:12
4. Meestal zullen moslims door deze keus veel verliezen: hun familie, vrienden, werk,
leven, land.
5. De doodstraf wordt geëist voor afvallige moslims. Mohammed heeft gezegd "Wie zijn
geloof heeft veranderd, dood hem".

Hoe komt dat?
1. Het is moslims met de paplepel ingegeven dat het christelijke geloof is vervalst.
Ondanks dat de Koran bewijst dat de Bijbel waar is.
2. Ze hebben een eng beeld van de straf, die hun wacht op de oordeelsdag als ze niet als
moslims sterven.
3. Alleen het volk van Mohammed heeft kans om in de hemel te komen.

Waarom moet U het evangelie verkondigen?
Ik vind het heel erg belangrijk dat iedereen de boodschap van God doorgeeft aan de ander. Want God heeft gezegd “Mark 16:15; ‘gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.’Het is een bevel van God. Vooral aan moslims, omdat ik zeker weet dat de moslims niks over de Heere Jezus weten, dat is erg. Ze kennen een heel andere Jezus. Ze hebben ook een kans nodig meer over Hem te horen. Wilt u hen deze kans geven? Dan leg ik u uit hoe makkelijk en eenvoudig dit is.

Wat kunt U doen?

1. Geen discussie aan gaan
maar deel uw  eigen geloofservaringen met hen, en niet zo van, ik heb gelijk en jij niet. Praat zo min mogelijk en geef alleen teksten uit de Bijbel.

2. Uit de Bijbel antwoorden
Als u een vraag krijgt, geef dan een antwoord uit de Bijbel. Want als hij weg is en zich het gesprek herinnert kan hij er nog eens over nadenken. Als het gesprek alleen maar ging over ik heb gelijk en jij niet of andersom, dan denkt hij alleen aan het meningsverschil en niet aan de argumenten.
Maar als het gesprek was doortrokken met woorden uit de Bijbel, dan denkt hij aan de
woorden van God en dan werkt de Heilige Geest in zijn hart.

3. Bidden
Bid ook voor hem of haar! Dat is het mooiste werk wat men kan doen. En dat is heel veel. Bid voor hen dat de Heilig Geest in hun hart werkt.

     

4. Uit de Bijbel lezen
U kunt iets voor hem of haar lezen uit het Evangelie. Ze moeten weten wat Jezus heeft
gezegd, zoals; Jezus heeft gezegd “Ik ben de Waarheid, de Weg en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij” Johannes 14 : 6 Jezus heeft gezegd “Ik ben het Licht der wereld, wie mij volgt zal nimmer in de duisternis
wandelen.”
5. Ze moeten weten dat de Bijbel niet vervalst is.
6. Ze moeten weten dat Jezus de enige weg tot verlossing is.
7. Ze moeten weten wat het gevolg is, van het afwijzen van Jezus.
8. Begeleid hen.

God’s zegen